Riparimi dhe ndertimi i argjinatures se lumit Kir, Shkoder, Pjesa 2
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Bujqesise, Bordi i Kullimit Shkoder
Vlera Zbatimit :
39914729 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
2 muaj
Periudha :
2006 - 2006
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Mbrojtja e qytetit te Shkodres nga lumi Kir, pjesa 2. Rikonstruksioni i argjinatures dhe veshjes se skarpates, qilim me gabiona me gure kave me gjeresi te ndryshme, rrjete celiku per veshjen e skapates, hekur periodik per koshat e gabionave.