Riparimi dhe ndertimi i argjinatures se lumit Kir, Shkoder, Pjesa 3
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Bujqesise, Bordi i Kullimit Shkoder
Vlera Zbatimit :
38882800 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
4 muaj
Periudha :
2007 - 2007
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Mbrojtja e qytetit te Shkodres nga lumi Kir, pjesa 3. Rikonstruktimi i argjinatures dhe veshjes se skarpates, germim dhe transport me buldozer per sistemimin dhe mbathje te argjinatures gjatesore me zhavor lumi, punime betoni, mbushje dhe ngjeshje me zhavor lumi, rrjete celiku e zinkuar per gabionat, hekur periodik me diameter 10 mm per koshat e gabionave.