Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Rruga Bulqize – Peshkopi
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
87459300 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
10 muaj
Periudha :
2006 - 2007
Vendndodhja :
Bulqize - Peshkopi
Pershkrimi :
Germim e skarifikim, shtrese zhavori, shtrese cakull minash, shtrese stabilizant, shtrese binder, shtrese asfalt-beton, hekur betoni, tub celiku, mbushje me rere.