Riveshje dhe Sistemim Asfaltim Rruga Fushe Arrez-Qafe Mali
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Puneve Publike dhe Telekomunacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
71233880 Leke
Roli :
"CURRI" sh.p.k. 30% dhe "S.M.O. Union" 70%
Kohezgjatja :
4 muaj
Periudha :
2006 - 2006
Vendndodhja :
Fushe Arrez
Pershkrimi :
Punime shtresash ne rruge, skarifikim shtrese eksistuese, shtrese cakull minash, profilim me stabilizant, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, punime kuneta, punime kanale, punime mure,