Riveshje e Sistemim Asfaltim Rruga Kthesa e Komanit – Fushe Arrez Loti 3
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
43679050 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
2 muaj
Periudha :
2009 - 2009
Vendndodhja :
Koman, Shkoder
Pershkrimi :
Punime ne rruge, germim ne trup te rruges dhe transportim, shtrese cakulli, shtrese zhavori, profilim me binder.