Rrjet Primar Kanalizim Ujrash te Zeza, Ujesjelles ne Frutikulture-Kamez dhe Rehabilitimi i Kolektorit Kryesor Eksistues te Ujrave te Zeza Kamez
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Rregulimit te Territorit dhe Turizmit
Vlera Zbatimit :
57186699 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
10 muaj
Periudha :
2003 - 2004
Vendndodhja :
Kamez
Pershkrimi :
Mbushje dheu, mbushje dheu, shtrese zhavori, tub betoni me permasa te ndryshme, puseta, mur mbajtes betoni, veshje kanalit me beton, hekur, rrjet gabjon, kapak gize, disifektim me gelqere, shkalle metalike, mbushje me rere, pusete betoni, saraciske e madhesive te ndryshme, tridegesh me fllanxha, fllanxha bllokimi, tapa fundore me diameter te ndryshem.