Sistemim, Asfalim i Rruges se Policise, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
98974410 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
11 muaj
Periudha :
2004 - 2005
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime rrugore, punime KUB, punime KUZ, punime ne rrjetin e ujesjellesit, germim dhe transport dherash, mbushje me zhavor, shtrese cakulli, sperkatje me bitum, shtrese binderi, shtrese asfaltbetoni, ndertim bordure.