Sistemim, Asfaltim i Rruges, Rruga Elbasanit – Rezervat e Shtetit
Autoriteti Kontraktor :
Komuna Farke
Vlera Zbatimit :
80533350 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
11 muaj
Periudha :
2008 - 2009
Vendndodhja :
Farke
Pershkrimi :
Punime germimi dhe mbushje ne rruge, F.V. tubash ne kanale te zeza dhe te shiut, punime ne bordura, punime ne kuneta, punime ne rruge, punime pusetash ne rruge, punime trotuari, ujesjellsa, punime ne ndricimin rrugor, punime prishje ne rruge.