Sistemim, Asfaltim Rruga “8 Marsi” , Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Komuna Kastrat, Malesi e Madhe
Vlera Zbatimit :
23775372 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
2 muaj
Periudha :
2009 - 2009
Vendndodhja :
Kastrat, Malesi e Madhe
Pershkrimi :
Germim per profilim trup rruge, mbushje me zhavor dhe ngjeshje, emulsion bituminos, shtrese binder, shtrese asfalt betoni, ndertim bankine.