Sistemim, Asfaltim Rruga “8 Marsi” , Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
80100180 Leke
Roli :
"CURRI" sh.p.k. 51% dhe "S.M.O. Union" sh.p.k. 49%
Kohezgjatja :
10 muaj
Periudha :
2006 - 2007
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime rrugore, punime vepra arti, punime ne trotuar, ndricim rrugor, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime per rrjetin e ujesjellsit, sinjalistika rrugore horizontale.