Sistemim Asfaltim Rruga, Dardhe – Ura e Drinit (Fierze) Loti 1
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
491480940 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 34% dhe "SMO UNION" Sh.p.k. 33% dhe "ALB Tiefbao" Sh.p.k. 33%
Kohezgjatja :
15 muaj
Periudha :
2007 - 2009
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punime shtresash, punime vepra arti, vendet e nderrimit, sinjalistika, germim toke e zakonshme dhe toke e forte, shtrese asfaltbetoni, profilim me binder, shtrese cakell.