Sistemim Asfaltim rruga Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
382595475 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 42 % dhe S.M.O. Union 58 %
Kohezgjatja :
13 muaj
Periudha :
2009 - 2010
Vendndodhja :
Pajove-Sheze-Pekisht-Belsh
Pershkrimi :
Rikonstruksion dhe sistemim afaltim i rruges, punime germimi te llojeve te ndryshme dhe mbushje ne rruge te llojeve te ndryshme, ndertim vepra arti, punime nen shtresash dhe shtresash, punime sinjalistike.