Sistemim Asfaltim te Rruges se Fshatit Kuç, “Komuna Gur i Zi”
Autoriteti Kontraktor :
Komuna Gur i Zi
Vlera Zbatimit :
47340312 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
3 muaj
Periudha :
2011 - 2011
Vendndodhja :
Kuç, Gur i zi
Pershkrimi :
Punime ne trupin e rruges, vepra arti, shtresat asfaltike, punime elektrike, mure betoni, mbushje dhe ngjeshje me zhavor, shtrese binderi + rulimi, shtylla metalike.