Ujesjellesi i Velipojes, Faza 2
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
138069373 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
9 muaj
Periudha :
2008 - 2009
Vendndodhja :
Velipoje, Shkoder
Pershkrimi :
Furnizimi me uje I plazhit Velipoje. Pus shpimet e ujit (cope3), linja pompe zhytese depo grumbulluese, punime elektrike, germim dheu zbankime + themele, stacioni pompimit, rrjeti shperndares ne plazhe, shpim pusi hidrologjik, instalim tubi galvanizues, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, hekur betoni, rakorderi P.E.