Zgjerimi i pjesshem i terminalit dhe bateri banjo publike jashte terminalit, Rinas
Autoriteti Kontraktor :
Aeroporti Nene Tereza
Vlera Zbatimit :
28915749 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2003 - 2004
Vendndodhja :
Rinas
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.